Zoeken binnen de leden

Begin en einde lidmaatschap

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van BNZ indien u gevestigd bent op één van de volgende bedrijvenparken: Lindenholt, Kerkenbos, Brabantse Poort, Wijchenseweg, Takenhofplein en Van Rosenburgweg. Het lidmaatschap vangt aan nadat u het inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd.

Een inschrijf formulier kunt u hier invullen of  aanvragen bij het secretariaat: secretariaat@bnznijmegen.nl. Retourneren kan via mail naar secretariaat@bnznijmegen.nl of per post naar BNZ, Postbus 3  6500 AA Nijmegen.

Aanvang van het lidmaatschap: vanaf het moment dat uw inschrijving na binnenkomst is goedgekeurd. U ontvangt een factuur naar rato van de resterende maanden van het verenigingsjaar (=kalenderjaar).

Einde van het lidmaatschap: u kunt het lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van het verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.