Zoeken binnen de leden

Tarief lidmaatschap

Het tarief van het BNZ lidmaatschap bedraagt € 285,00 exclusief BTW per jaar en worden in januari gefactureerd. Bij aanmelding gedurende het lopende kalenderjaar wordt naar rato gefactureerd.

Wanneer, door welke omstandigheid dan ook, het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.