Zoeken binnen de leden

Elonique Dalhuisen

BNZ en Parkmanagement

In 2015 is door het bestuur van BNZ aan mij de opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de operationele taken binnen de Bedrijvenvereniging.

Als parkmanager van BNZ ben ik verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit op het gebied van belevingswaarde, veiligheid, onderhoud, beheer en ontwikkeling van de bedrijventerreinen van BNZ. De nadruk van mijn werkzaamheden ligt op intensivering van lokaal zakendoen, onderhouden van contacten met gemeente en provincie over de openbare ruimte, onderhouden van de onderlinge communicatie, middels het organiseren van bijeenkomsten van leden en mijn inzet als vraagbaak voor de leden.

Voor (aan)vragen, opmerkingen of goede ideeën kunt u mij bereiken via 06-53385748 / 0486-477721 of e-mail: parkmanager@bnz-nijmegen.nl.

Bestuur BNZ

Maarten Thoonen

Voorzitter

Sjoerd Oomen

Penningmeester

Oscar Hijink

bestuurslid

John Meijering

Bestuurslid

Bob Rutgers

Bestuurslid

Parkmanager en Secretariaat

Elonique Dalhuisen

Parkmanager

Petra Kerkhof

Secretariaat