Grote Netwerk- en inspiratiebijeenkomst 11 april a.s.

Grote Netwerk- en inspiratiebijeenkomst 11 april a.s.
22 maart 2024

Beste ondernemer,

Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. Als ondernemer is duurzaamheid geen keuze meer, maar een kans om impact te maken. Te beginnen in Nijmegen. Met de Economische Visie als leidraad willen we met partijen samenwerken aan de energietransitie, vergroening en een circulaire initiatieven. Wat te doen met de toenemende netcongestie? Bedrijventerreinen moeten klimaatbestendiger worden ingericht. We gaan steeds meer richting een circulaire economie. Dat staat omschreven in allerlei doelstellingen, akkoorden en beleidsregels. Een hot onderwerp, maar wat betekent dit voor ons netwerk van ondernemers, onderwijs-, campus en kennisinstellingen? Daar staan we in de grote netwerk- en inspiratiebijeenkomst van 11 april bij stil.

Kom luisteren naar Thomas Rau, architect met een visie en een missie. Een pionier op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zal u op 11 april meenemen in zijn motto “Laten we doen wat nodig is, niet wat haalbaar is.” Hij staat bekend als voorloper in de internationale discussie over duurzaamheid, grondstoffenschaarste en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. Als geen ander is hij in staat om situaties en problemen te bekijken vanuit nieuwe invalshoeken. Zijn ideeën lijken daarom vaak enorm voor de hand liggend – terwijl er toch niemand eerder op gekomen is. Dat maakt ze helder, toepasbaar en begrijpelijk voor iedereen. Mis deze bijeenkomst niet en meld u aan!  

Omdat samenwerking van cruciaal belang is, vraag ik u om een ‘young potential’ mee te nemen uit uw netwerk.

Datum: 11 april 2024

Locatie: Vasim Events, De Kolk 15

Tijd: 16.30 uur – 18.30 uur (netwerkmoment aansluitend).

We zijn met z’n allen in transitie. Onderweg naar meer groen, meer circulair en met andere bronnen van energie. We laten tijdens deze bijeenkomst inspirerende voorbeelden van Nijmeegse ondernemers zien.

Willen we een aantrekkelijke stad zijn voor werkgevers en werknemers dan moeten we als stad samen blijven investeren in de lokale economie! Dat wil ik doen met u, de ondernemer en met de partners. Tijdens deze bijeenkomst hoor ik ook graag waar u de kansen ziet en deze vervolgens samen met u oppakken via projecten in het actieprogramma rond de Economische Visie 2020-2025.

Ik kijk uit naar uw komst!

John Brom  
Wethouder Werk en Inkomen, Armoedebestrijding, Economie, Toerisme en Binnenstad

 

Foto: Tessa Postuma de Boer