*Kerst Alert* Het bestuur van BNZ zoekt een nieuwe collega (m/v)

*Kerst Alert* Het bestuur van BNZ zoekt een nieuwe collega (m/v)
20 december 2022

BNZ is er voor haar leden! De vereniging creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers door de kwaliteit van haar bedrijventerreinen continu te verbeteren. Een modern bedrijventerrein kenmerkt zich door goede bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en een schone omgeving.

Naast het bieden van een nuttig business-to-business platform, het BNZ ondernemers Klankbord en het stimuleren van onderlinge contacten houdt BNZ zich vooral bezig met het parkmanagement op de bedrijventerreinen. BNZ is de centrale schakel tussen o.a. ondernemers en de overheid (gemeente, instellingen, politie/brandweer en provincie) en daarmee het aanspreekpunt voor alle activiteiten en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen.

Ook bevordert BNZ onderlinge contacten tussen bedrijven en stimuleert regionaal zakendoen via het business-to-business platform, werkbezoeken en activiteiten in een niet werkgerelateerde setting. Dat alles kan alleen gerealiseerd worden mét inbreng van enthousiaste leden.

Wil jij samen met het bestuur aan bovenstaande invulling geven? Het bestuur bestaat uit Maarten Thoonen - GHW (voorzitter), Sjoerd Oomen - BDO (penningmeester), John Meijering - Emixion en Roel van Winssen - Van Winssen Personeel en Salaris 

De tijdsinspanning is ca. 4 uur per maand. Het wordt op prijs gesteld dat je bij alle bestuursvergaderingen (6x per jaar) en bijeenkomsten (3/4x per jaar) aanwezig bent. (Secretariële) Ondersteuning wordt verzorgd door de parkmanager. 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze altijd stellen aan een van de bestuursleden of aan de parkmanager. 
Enthousiast? Mail aan parkmanager@bnznijmegen.nl. Het zou fijn zijn als we jou kunnen aankondigen tijdens de ALV in april 2023.